PFHB24

Funkcje

PFHB24

Raporty

 • Raporty wynikowe
 • Informacja o próbnym doju

 • Zestawienie krów z wysoką LKS

 • Wyniki badań PAG

 • Podsumowanie genotypowania

 • Potwierdzenie pochodzenia

 • Potwierdzenie pochodzenia

 • Raport z korekcji racic

 • Wkrótce również badanie pasz

PFHB24

Faktury za usługi PFHBiPM

 • Szybki podgląd na podsumowanie bieżących i zaległych płatności

 • Lista faktur do opłacenia

 • Ułatwienie kopiowania danych do przelewu

 • Archiwalne dokumenty

PFHB24

Materiały informacyjne

 • Informatory o działalności PFHBiPM

 • Publikacje edukacyjne

 • Nowości w ofercie

O firmie

PFHBiPM

Polska Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka to powołany w 1995 roku Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych. Organizację stworzyli hodowcy bydła i producenta mleka, aby chronić i reprezentować interesy swojego środowiska oraz gwarantować wysokiej jakości usługi dla polskiego rolnictwa.

PFHBiPM w swoich strukturach zrzesza 21 Regionalnych i Rasowych Związków Hodowców Bydła, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu, możliwościom technologicznym, a także ciągłej specjalizacji i dbałości o rozwój oferty, Federacja świadczymy dzisiaj kompleksowe usługi w blisko 17 tysiącach stad na terenie całej Polski. Pomaga i wspiera rolników w bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu stadem bydła mlecznego oraz działa na rzecz dostosowania produkcji mleka do wysokich norm jakościowych i technologicznych w przetwórstwie.

Federacja świadczy usługi na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, należą do nich priorytetowe zadania typu:

 • ocena wartość użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego;

 • prowadzenie ksiąg bydła, dokumentacji hodowlanej i realizacja założeń krajowych programów hodowlanych ras mlecznych;

 • analityka laboratoryjna w zakresie oceny mleka;

 • ocena typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.

Dowiedz się więcej na